Pierwsza kopalnia węgla kamiennego na Śląsku powstała w 1754 roku. Na przestrzeni lat powstało tu ponad 50 takich zakładów. Wiele z nich zamknięto, niemniej to właśnie węgiel był motorem napędowym dla rozwoju ekonomicznego Śląska. Dziś jednak Śląsk przeżywa kolejną rewolucję przemysłową, skupioną wokół innego bohatera…

W 2003 roku w Katowicach powstają dwie, 3-osobowe firmy. Każda z nich skupiona na informatyce, ale na zupełnie odmiennych jej gałęziach. 3Soft – założony przez trzech kolegów ze studiów software house oraz stworzone z mieszanki kilku lat doświadczeń biznesu i IT – net-o-logy.

W 2014 roku los zameldował obie firmy pod jednym adresem – Porcelanowa 23 w Katowicach. Łącznie ponad 100 osób, kilkaset projektów IT i Klienci z Polski i zagranicy. Dalej spełniają swoje cele biznesowe – 3Soft wytwarza dedykowane oprogramowanie, a net-o-logy realizuje projekty z obszaru integracji systemów IT. Do czasu, gdy nastąpił Big Bang – podpisana umowa na wdrożenie platformy Big Data dla ING Bank Śląski.

Dwa różne światy połączyło „czarne złoto” XXI wieku – dane. Ogromne pokłady danych,  które spoczywają w zasobach firm, w Internecie, na portalach społecznościowych. Niewykorzystane źródła przewagi konkurencyjnej. Dostrzegając siłę tego trendu i potencjał, jaki drzemie w analizie danych, Zarządy obu firm w 2016 roku powołują do życia nowy brand…

Silmine to najlepsze doświadczenia z obu stron IT – potężna wiedza inżynierska płynąca z ponad 480 zrealizowanych projektów integratorskich oraz najlepsze praktyki wypracowane przy projektach z obszaru Big Data i Data Science.

Silmine to Customer 360 Overview. Internet of Things. Predictive Maintenance. Data Science.

Dane to informacja. Informacja to wiedza. Wiedza to przewaga.