Umiejętne wykorzystanie posiadanych danych i użycie ich w biznesie, to jeden z elementów przewagi konkurencyjnej każdego przedsiębiorstwa. Nie inaczej jest w przypadku banku. Kluczową kwestią jest stworzenie centralnego repozytorium danych, z którego w każdej chwili łatwo może korzystać Data Scientist.

Dane są dostępne w każdym momencie. Nie jest potrzebna interwencja działu IT i nie trzeba angażować procesy analityczne Hurtowni Danych. Taki układ jest gwarancją dynamicznego działania każdej organizacji.

Integracja z mechanizmami, takimi jak np. Active Directory pozwala na implementację wymaganych procedur i standardów bezpieczeństwa.

A na pytanie „za ile to wszystko?” można odpowiedzieć – dużo taniej, niż wdrożenie klasycznej Hurtowni Danych.


Dla branży FMCG informacja powinna być szybko dostępna i wiarygodna. Daje to komfort w podejmowaniu trafionych decyzji. Intuicja w dzisiejszych czasach przestaje być wystarczająca. Wiele firm przechodzi transformację do modelu „Data Driven Business”.

Co jednak, jeśli firma nie posiada potężnego działu IT i zastępu analityków ?

My odpowiedzieliśmy już na takie pytanie.

Zaprojektowaliśmy cały proces transformacji w kierunku „Data Driven Business”. Począwszy od analizy dojrzałości i świadomości analitycznej firmy, przez stworzenie koncepcji na dostawę i wdrożenie klastra Hadoop, kończąc na budowie modeli ekonometrycznych i ich implementacji.

Obecnie wspieramy organizację w obszarze analiz biznesowych i budowie modeli ekonometrycznych, dostarczamy raporty dla kluczowych użytkowników i wspieramy dział IT w utrzymaniu klastra.

„Data Driven Business” to droga, którą warto rozważyć. I możemy pomóc Ci postawić pierwsze kroki w tym kierunku.