Analityka biznesowa: z czego wynika powodzenie prognozowania

Bez względu na horyzont czasowy, prognoza może być efektywnym narzędziem wspierającym proces planowania. Dla niektórych mechanizmów jest łatwiejsza, dla innych bardziej skomplikowana. Procesy powtarzające się w cyklach bądź generowane prawami natury, mogą w teorii...